Index

Deze tutorial is te groot om op 1 pagina te tonen, dus is hij verdeeld over meerdere pagina’s. Gebruik de linkjes van onderstaande index om naar de pagina te gaan waar je wilt zijn.

 • Inleiding, afkortingen en tekens en start tutorial 1: klik hier
 • Start tutorial 1, opzet en eerste rijen: klik hier
 • tutorial 1: schuine lijnen, open structuren, deel 1: dat is deze pagina
 • tutorial 1: schuine lijnen, open structuren, deel 2: klik hier
 • tutorial 1: schuine lijnen, open structuren, deel 3, werken aan de achterkant: klik hier
 • tutorial 1: schuine lijnen, gesloten structuren, deel 1, met driehoekjes die naar boven wijzen: klik hier
 • tutorial 2: schuine lijnen, gesloten structuren, deel 2, met driehoekjes die naar beneden wijzen: klik hier
 • structuren combineren en samenvatting: klik hier
 • tutorial 3: klik hier

Video

Voor de basis met open structuren kun je deze video bekijken: https://youtu.be/N1pFwdLi_Bw.

De instructie tekening

tut-1-chart-03Dit is de tekening voor het volgende stuk. Rij 2b is herhaald, om je het beeld van de schuine lijnen te geven. Een schuine lijn loopt over minimaal 3 rijen. Je ziet hier dat de lijnen beginnen in rij 3b, en dan naar links of rechts gaan waar de pijltjes dat aangeven, en eindigen in rij 2b, die we op de vorige tutorial pagina al hebben gehaakt.

Rij 3a: een stukje solid squares

In deze toer komt er een stukje solid squares, dichte hokjes, met de bijbehorende notatie.

Notatie: Rij 3a – voor: kleur 2 naar voren, zij st, 3v 7x, zij st

Row 3a – front: color 2 to front, side st, 3f 7x, side st

Dit is standaard notatie voor solid quares. De 3v betekent dat je 3 steken aan de voorkant maakt, direct naast elkaar! Dit is dus anders van v 3x, waarbij je 3 keer een steek voor maakt met daartussen lossen! Bovendien herhalen we dat 7 keer, met 1 losse na de 3 steken naast elkaar. 

Nogmaals: doe eerst de tutorial voor solid squares, zodat je went aan de notatie voor open en solid squares

Je ziet hier dat er in de geschreven instructies geen vreemde dingen gebeuren die je nog niet kent. In de patroontekening echter zie je schuine pijltjes, maar daar doe je nu nog even niets mee! Dus de cellen waar een ‘f’ met een pijl staat, haak je gewoon als ‘f’.

Dit is een oneven rij, dus lees de instructie tekening van rechts naar links. Leg de geschreven instructie weer even naast de tekening, dan zie je ook duidelijk dat de 7 3v’s  drie steken naast elkaar zijn, met daarna een losse.

tut-1-row-3a-frontDit is de kant waar je aan hebt gewerkt, dus de voorkant van het lapje.

Rij 3b: schuine lijnen!

Yay! We zijn bij de schuine lijnen aanbeland! We gaan ook gecombineerde steken maken, omdat de schuine lijnen hier worden gecombineerd met een raster steek.

Hieronder heb ik de te maken steken helemaal uitgeschreven, maar kijk vooral ook de video!

Notatie: Rij 3b – voor: v, a 2x, *([vr+a], a)* 2x, [vr+a+vl], *(a, [a+vl])* 2x, a 3x

Row 3b – front: f, b 2x, *([fr+b], b)* 2x, [fr+b+fl], *(b, [b+fl])* 2x, b 3x

Ik zal dit eerst helemaal uitschrijven zonder de herhalingen tussen de sterretjes:

v, a 2x, [vr+a], a, [vr+a], a,  [vr+a+vl], a, [a+vl], a, [a+vl], a 3x

Een vr of een vl steek is een diagonale steek, die langer is dan een gewoon stokje: dit is een verlengd stokje! Daarvoor sla je eenmaal om op je haaknaald zoals een gewoon stokje. De eerste keer haal je niet door 2 lussen heen, maar alleen door 1 lus! En daarna maak je een nieuwe omslag en haal de door 2 lussen heen. Bekijk de video waar dit uitgebreid wordt getoond!

We gaan dit in stukjes opbreken.  

 1. De toer start met ‘gewone’ steken: v, a 2x. Dit is een steek voor, een losse, een steek achter, een losse, nog een steek achter en een losse. Je bent nu aanbeland boven de rastersteek waar je normaal gesproken in zou gaan werken.
 2. In het volgende stukje zie je rechte haken en een ‘+’: ‘[vr+a]‘. Dit geeft aan dat het een gecombineerde steek is, zoals bijvoorbeeld 2 stokjes samenhaken. Dat is ook eigenlijk wat je hier gaat doen, alleen speelt de plek waar je insteekt een rol, en is de diagonale steek een verlengd stokje. In mijn geschreven instructies heb ik de gecombineerde steken rood gemaakt als extra aandachtspunt. Zie ook bij de foto’s hieronder.
  1. Je haakt de steken in de volgorde zoals geschreven. De ‘vr’ staat voor een verlengd stokje dat je schuin naar rechts haakt. Daar begin je mee. Je maakt het stokje echter niet af tot het eind, je laat de laatste lus op je naald staan, zodat je nu 2 lussen op je haaknaald hebt staan. Je steekt hierbij in in de rastersteek in de vorige rij, maar dan een hokje naar rechts. Dat is een rastersteek van de vorige toer in kleur 2.
  2. Dan haak je de ‘a’. Dit is een stokje dat je haakt in de rastersteek waar je oorspronkelijk in zou werken.
  3. Je haakt op het eind de laatste lus van het stokje samen met de andere twee lussen die op je haaknaald staan. Een gecombineerde steek resulteert dus aan de bovenkant in 1 steek.
  4. Je ziet daarna de komma, dus een losse.
 3. Daarna komt ‘a’. Dit betekent dus dat je een steek achter maakt, gewoon in de volgende rastersteek. Daarna weer een losse.
 4. Daarna doe je nog een keer stap 2 en 3. In de oorspronkelijke notatie staat ‘*([vr+a], a)* 2x’. Je zult dit nu begrijpen. Het is een herhaling van een gecombineerde steek, en dan een gewoon rasterstokje. 
 5. Het volgende stukje is [vr+a+vl]. Dit is een gecombineerde steek, maar dan met 3 stokjes! Dus 3 stokjes samenhaken!
  1. Eerst maak je de ‘vr’ (een verlengd stokje!) en de ‘a’ (een gewoon stokje) als stap 2 en 3, maar maak het tweede stokje nog niet helemaal af. Laat de 3 lussen op je haaknaald staan, want je moet ook nog de ‘vl’ (een verlengd stokje!) maken.
  2. Voor de ‘vl’ steek je in in de rastersteek in de vorige rij, maar dan een hokje naar links. Dat is een rastersteek van de vorige toer in kleur 2. Het is nu heel belangrijk te onthouden dat je nu alvast vooruit hebt gewerkt heb in een volgende rastersteek!!!! Je hebt alleen maar gewerkt in de top van de onderliggende toer. Dit is een verlengd stokje.
  3. Je haakt op het eind de laatste lus van het verlengde stokje samen met de andere drie lussen die op je haaknaald staan.
  4. Je ziet daarna de komma, dus een losse.
 6. Daarna komt er weer een ‘a’. Dit betekent dus dat je een steek achter maakt, waarbij je insteekt in de rastersteek waar je zojuist in hebt gehaakt met de ‘vl’, dus dit is de volgende rastersteek. Het is ontzettend belangrijk dat je het raster ‘afmaakt’. In het begin moet je daar geregeld even bij stil staan, maar het went heel snel! Daarna weer een losse.
 7. Hierna komt de [a+vl]. Dit is weer een gecombineerde steek, die over meerdere steken aan de basis wordt gemaakt, maar in 1 steek resulteert. Dit keer werken we eigenlijk in de omgekeerde volgorde van de vorige gecombineeerde steek, de [vr+a]. 
  1. Je haakt de steken weer in de volgorde zoals geschreven. Je begint met het maken van de ‘a’, een steek achter. Je maakt het stokje niet helemaal af.
  2. Daarna komt de ‘vl’, dat staat voor een verlengd stokje dat je schuin naar links haakt in een volgende rastersteek van de toer ervoor in kleur 2. Als je deze steek hebt gehaakt totdat er 3 lussen op je haaknaald staan maak je de steek af door de 3 lussen samen te haken. Bedenk weer van tevoren dat je vooruit hebt gewerkt! Je kunt nu een losse maken.
 8. Dan haak je de volgende ‘a’. Dit is een stokje dat je haakt in de rastersteek waar je oorspronkelijk in zou werken, dus de steek waar zojuist de ‘vl’ is gehaakt. Daarna een losse.
 9. Dan nogmaals een [a+vl]. Daarna een losse.
 10. En tot slot een a 3x, wat gewoon 3 steken achter zijn met tussenlossen.

Het maken van een [vr+a]

tut-1-row-3b-01-start-frb-

Start zoals een gewoon stokje. Op de foto is ingestoken in de rastersteek van de vorige toer en de lus doorgehaald. Maak nu een omslag (zoals op de foto). Normaal gesproken zou je de omslag door de 2 volgende lussen die op je haaknaald staan doorhalen, maar haal voor een verlengd stokje nu de los alleen door de 1e lus heen!


tut-1-row-3b-02-next-step-extended-dcHier zie je het resultaat van het doorhalen van de omslag door de eerste lus. Maak nu weer een omslag en haal deze door de eerste 2 lussen op je haaknaald.


tut-1-row-3b-03-next-step-extended-dcDit is het resultaat. De steek is nu nog niet klaar. Dit was de ‘vr’.


tut-1-row-3b-04-the-b-partNu gaan we de ‘a’ van de [vr+a] maken. Steek in in de volgende rastersteek.


tut-1-row-3b-05-the-b-part-doneMaak het stokje totdat je 3 lussen op je haaknaald hebt staan zoals hiernaast.


tut-1-row-3b-06-the-combined-stitch-finishedMaak nogmaals een omslag en haal de omslag door de 3 lussen op je haaknaald heen. Het resultaat is 1 steek, die over 2 steken aan de basis is gemaakt. 


Het maken van een [vr+a+vl]

tut-1-row-3b-07-the-3-part-stitch-first-part-doneJe begint met het maken van een [vr+a] zoals hiervoor, maar je stopt als je de ‘a’ nog niet hebt afgemaakt. Er staan nu 3 lussen op de naald.


tut-1-row-3b-08-the-3-part-stitch-next-partNu maak je eerst een verlengd stokje naar links, de ‘vl’. Op de foto zie je situatie waarbij je de omslag eerst door alléén de eerste lus gaat halen.


tut-1-row-3b-09-the-3-part-stitch-3-parts-doneHier is de ‘vl’ gemaakt, maar tot het punt dat er 4 lussen op je haaknaald staan.


tut-1-row-3b-10-the-3-part-stitch-doneMaak nog een omslag en haal de omslag door de 4 lussen heen. Hier is de steek afgemaakt. Het resultaat is weer 1 steek die over 3 steken aan de basis is gemaakt.


Het maken van een [a+vl]

tut-1-row-3b-11-start-bflEerst maak je een steek achter, de start van een stokje.


tut-1-row-3b-12-fl-doneDan maak je de ‘vl’, een verlengd stokje.


tut-1-row-3b-13-combined-stitch-doneEn hier is de gecombineerde steek afgemaakt.


tut-1-row-3b-14-row-3b-doneEn dit is het resultaat van rij 3b.


Nog niet klaar!!!

Om te zorgen dat de schuine lijnen echt wat netter eruit gaan zien moet je nog iets speciaals doen in de volgende rij. Dit wordt uitgelegd op de volgende pagina: klik hier.

Video