Bloemen en variaties

Dit is een simpel patroon waarbij de gele onderlijn in de diamant iedere keer terugkeert. In de variaties hierna wordt met de zijmotieven gevarieerd. De variaties zijn zo gemaakt dat ze allemaal in één armbandje kunnnen worden gebruikt.

Bloemen patroon
Bloemen patroon

Gebruikte kleuren:
Blauw: 2432; Rood: 2214; Geel: 2040; Groen 2577
Verbruik:
16 Herhalingen van het patroon is ca 18 cm lang. Voor 2 herhalingen is voor rood ca 32 cm draad nodig, voor geel ca 23 cm, voor groen ca 14 cm en voor blauw ca 13 cm. Dit zijn de langst benodigde lengtes voor alle variaties. De uiteindelijke hoeveelheid is nl afhankelijk van het aantal te maken knoopjes in een zijmotief: hoe meer knoopjes in een kleur moet worden gemaakt, hoe groter het verbruik!
Beschrijving:
De beschrijvingen zijn nu meer summier! Als je de voorgaande motieven hebt geknoopt, is het niet moeilijk om zelf een eigen volgorde te bedenken. Desnoods kan je elk patroon als het ware rij voor rij knopen met het patroon naast je!
1. Begin met de rode bovenkant. Maak vervolgens het groene ruitje, de gele onderrand van het ruitje en sluit het ruitje af met de rode onderrand tot de middenpunt.
2. Maak vervolgens de zijkanten met blauw en geel en maak dit af met de rest van de rode knoopjes die de nieuwe bovenrand vormen van het volgende deel van het motief.
Werk verder door in de volgorde van stap 1 en 2 met de kleuren volgens het motief.


Variaties
Hier nog wat variaties die te maken zijn met de zijkanten en de diamantjes. Alle variaties zijn in één armbandje te maken! Kijk maar eens op de foto.

Variant 1

Bloemen variatie 1
Bloemen variatie 1

Variant 2

Bloemen variatie 2
Bloemen variatie 2

Variant 3

Bloemen variatie 3
Bloemen variatie 3

Variant 4

Bloemen variatie 4
Bloemen variatie 4

Variant 5

Bloemen variatie 5
Bloemen variatie 5

Variant 6

Bloemen variatie 6
Bloemen variatie 6

Variant 7

Bloemen variatie 7
Bloemen variatie 7