Regenboog in V-vorm

Hier wordt het regenboogpatroontje met de V-vorm gecombineerd. In dit patroontje worden de combinatieknopen geïntroduceerd, omdat we het patroon tweemaal gaan omkeren.
Het patroon wordt in delen uitgelegd zodat je het stukje bij beetje kunt uitvoeren. Het is verdeeld over meerdere pagina’s, dus ga naar de volgende pagina als je aan het eind van een deel bent gekomen.

Gebruikte kleuren:
Rood: 2085; Oranje 2064; Geel 2040; Groen: 2574; Blauw 2430; Paars 2322; Roze: 2201

Verbruik:
1 Herhaling van een V-vorm (roze tot en met rood) is ca 2,5 cm lang. Voor elke herhaling is ca 8,5 cm draad nodig. Het patroon tot en met stap 5 van deel 3 van het patroon is ca 10 cm lang.

Deel 1 van het patroon

Regenboog in V-vorm basis
Regenboog in V-vorm basis

Beschrijving:

Begin de draden in de volgorde neer te leggen zoals bovenin het plaatje is weergegeven. Dus van links naar rechts: roze, paars, blauw, groen, geel, oranje en rood en vice versa.

Maak, zoals bij het V-vorm-patroon (zie hier), een V-vorm met achtereenvolgens roze, paars, blauw , groen, geel, oranje en rood en herhaal dit patroon nogmaals en evt naar wens meerdere malen, als er maar wordt geëindigd met de rode V-vorm.


Deel 2 van het patroon

Als de laatste rode V-vorm is gemaakt gaan we beginnen met het omdraaien van het motief. De bovenliggende rijen zijn voor het gemak in het patroon weggelaten.

Regenboog in V-vorm deel 2a
Regenboog in V-vorm deel 2a

 1. Maak aan de linkerkant met de roze draad 4 dubbele rechtse knopen om respectievelijk paars, blauw, groen en geel. Maak vervolgens de rechtse/linkse combinatieknoop om de oranje draad, zodat de roze draad na deze knoop links komt te liggen en de oranje draad rechts blijft. Doe aan de rechterkant het omgekeerde. Maak met de roze draad 4 dubbele linkse knopen om respectievelijk paars, blauw, groen en geel. Maak vervolgens de linkse/rechtse combinatieknoop om de oranje draad, zodat de roze draad na deze knoop rechts komt te liggen en de oranje draad links blijft.

Regenboog in V-vorm deel 2b
Regenboog in V-vorm deel 2b

2. Maak aan de linkerkant met de paarse draad 2 dubbele rechtse knopen om respectievelijk blauw en groen. Maak vervolgens de rechtse/linkse combinatieknoop om de gele draad, zodat de paarse draad na deze knoop links komt te liggen en de gele draad rechts blijft. Doe aan de rechterkant het omgekeerde. Maak met de paarse draad 2 dubbele linkse knopen om respectievelijk blauw en groen. Maak vervolgens de linkse/rechtse combinatieknoop om de gele draad, zodat de paarse draad na deze knoop rechts komt te liggen en de gele draad links blijft.

Regenboog in V-vorm deel 2c
Regenboog in V-vorm deel 2c

3. Maak aan de linkerkant met de blauwe draad de rechtse/linkse combinatieknoop om de groene draad en aan de rechterkant de linkse/rechtse knoop. Het bovenste deel van de zijpuntjes is nu gemaakt.

Regenboog in V-vorm deel 2d
Regenboog in V-vorm deel 2d

 4. Maak aan de linkerkant het paarse zijpuntje af door met de linker paarse draad twee dubbele linkse knopen te maken om resp. de groene en de blauwe draad. Maak aan de rechterkant het paarse zijpuntje af door met de rechter paarse draad twee dubbele rechtse knopen te maken om resp. de groene en de blauwe draad.

Regenboog in V-vorm deel 2e
Regenboog in V-vorm deel 2e

5. Maak aan de linkerkant het roze zijpuntje af door met de linker roze draad vier dubbele linkse knopen te maken om resp. de gele, groene, blauwe en de paarse draad. Maak aan de rechterkant het roze zijpuntje af door met de rechter paarse draad vier dubbele rechtse knopen te maken om resp. de gele, de groene, de blauwe en de paarse draad.

Regenboog in V-vorm deel 2f
Regenboog in V-vorm deel 2f

6. Maak de omkering van het motief compleet door aan de linkerkant met de linker rode draad zes dubbele linkse knopen te maken om resp. de oranje, gele, groene, blauwe, paarse en de roze draad. Maak aan de rechterkant de omkering compleet door met de rechter rode draad zes dubbele rechtse knopen te maken om resp. de oranje, gele, groene, blauwe, paarse en de roze draad.
Nu is al direkt de omgekeerde V-vorm in rood ontstaan.

Regenboog in V-vorm deel 2g
Regenboog in V-vorm deel 2g

7. Om met de andere kleuren de omgekeerde V-vorm te maken wordt iedere keer vanuit het midden naar de zijkanten toe gewerkt.  Begin met het maken van 7 dubbele rechtse knopen met de linker oranje draad om de rechter oranje draad, en verder naar rechts toe om de rechter gele, groene, blauwe, paarse, roze en rode draad. De oranje draad is nu volledig rechts uitgekomen. Maak de omgekeerde V-vorm af door met de oranje draad die nog in het midden zit naar rechts toe 6 dubbele linkse knopen te maken om de linker gele, groene, blauwe, paarse, roze en rode draad. De oranje draad is nu volledig links uitgekomen.
8. Doe hetzelfde met de gele, groene, blauwe, paarse en roze draad. Werk iedere keer vanaf het midden naar de zijkanten toe.
Herhaal de omgekeerde V-vormen nogmaals vanaf rood tot en met roze voordat we weer een omkering van het motief maken. Naar wens kan de omgekeerde V-vorm meerdere malen worden herhaald, als er maar wordt geëindigd met de roze omgekeerde V-vorm.

Pagina's: 1 2 3