ZIgzag

In dit patroon valt de zigzaggende paarse draad op. De eerste twee rijen zijn als start afwijkend van het repeterende patroon dat tussen de stippellijnen is weergegeven.

Zigzag patroon
Zigzag patroon

Gebruikte kleuren:
Blauw: 2340; Roze: 2201; Paars:2327 (alternatief: Goud: 2662; Geel: 2651; Bruin: 2675)
Verbruik:
4 Herhalingen van het patroon is ca 8 cm lang. Voor 4 herhalingen is voor paars (draad 3) ca 66 cm draad nodig, voor de blauwe draad die de meeste knopen maakt (draad 4) ca 54 cm, voor de andere blauwe draad (draad 1) ca 27 cm, voor roze (draad 5) ca 48 cm, roze (draad 6) ca 39 cm en roze (draad 2) ca 34 cm.
Beschrijving:
1. Begin de draden in de volgorde neer te leggen zoals bovenin het plaatje is weergegeven. Dus van links naar rechts blauw, roze, paars, blauw, roze en roze.
2. Begin met twee rijen te maken van 5 dubbele rechtse knopen met eerst blauw en dan roze.
3. Het repeterende patroon begint hier. Maak 5 dubbele rechtse knopen met paars.
4. Maak 4 dubbele rechtse knopen met de meest linkse blauwe draad.
5. Maak 3 dubbele rechtse knopen met de meest linkse roze draad.
6. Maak 2 dubbele rechtse knopen met de meest linkse roze draad.
7. Maak 1 dubbele linkse(!) knoop met de meest linkse roze draad. Het bovenste deel van het zigzagmotief is nu klaar.
8. Maak 5 dubbele linkse knopen met paars.
9. Maak 4 dubbele linkse knopen met de meest rechtse blauwe draad.
10. Maak 3 dubbele linkse knopen met de meest rechtse roze draad.
11. Maak 2 dubbele linkse knopen met de meest rechtse roze draad.
12. Maak 1 dubbele rechtse(!) knoop met de meest rechtse roze draad. Het onderste deel van het zigzagmotief is nu ook klaar.
13. Herhaal het motief van 3 tot en met 12.


In onderstaande voorbeelden worden variaties gemaakt met de motieven tussen de paarse lijnen in.

Zigzag patroon variatie b
Zigzag patroon variatie b
Zigzag patroon variatie c
Zigzag patroon variatie c