Deze tutorial is in meerdere delen opgesplitst.

Rij 3, kleur 1

We gaan nu weer met kleur 1 werken.
De geschreven instructies zijn: smst || 7x || 1x || 21x || emst.

De patroontekening:

row-3

Op de eerste pagina van de tutorial heb ik al een uitleg gegeven over de symbolen in de patroontekening en over de afkortingen, dus lees dat nog even na als je het niet meer weet. Klik hier voor de link naar de pagina.


13-row-3-start-standing-dc
Omslag voor staand stokje

Omdat je begint met een stokje   (smst), wordt het een staand stokje. We zetten daarvoor een schuifknoopje op de haaknaald en maken een omslag. 


14-row-3-work-through-loop
Insteken door lusje vorige toer kleur 1

Je gaat nu niet werken in de eerste steek van de vorige toer in kleur 2, maar in de eerste steek van de vorige toer in kleur 1! En je werkt dan in het voorste lusje. In de vorige toer heb je met geel in de bovenste lus gewerkt van de groene toer, dus het voorste lusje is beschikbaar om doorheen te werken.


15-row-3-standing-dc-done
Stokje gemaakt

Hier zie je dat het eerste stokje is gemaakt. Dit stokje bedekt de eerste steek van de vorige toer. Als je patroontekening erbij pakt en kijkt naar rij 2, zie je ook dat het eerste hokje in kleur 1 is getekend, terwijl je in kleur 2 hebt gehaakt. Nu zie je dat door het stokje over de toer van kleur 2 heen te haken, deze ‘van kleur is veranderd’.


16-row-3-first-sc-done
Eerste vaste

Bij de geschreven instructies zie je nu ‘7x’ staan, in de patroontekening zie je het getal 7 staan (lees de patroontekening van rechts naar links!). Dit betekent dat je 7 vasten gaat haken. In de patroontekening zie je na de 7 vasten een pijltje naar beneden, wat betekent dat je na de 7 vasten een stokje gaat haken, bij de geschreven instructies moet je zelf bedenken dat je een stokje op het eind van de vasten reeks moet haken.

Als je een stokje hebt gehaakt, dan moet je de steek daarachter overslaan. De vaste na het stokje wordt dus nu in de tweede steek van rij 2 gemaakt!

Op de foto zie je dat de eerste vaste van de reeks van 7 is gehaakt. En ook hier zie je weer dat je alleen de bovenste lus oppakt! 


17-row-3-7-sc-done
7 vasten gemaakt

De 7 vasten zijn nu gemaakt.


18-row-3-dc-start
Stokje na de vasten

Na de vasten reeks volgt altijd 1 stokje. Kijk even goed naar de foto waar de 7 vasten zijn gemaakt (klik even op de foto om hem vergroot te zien!).  Kijk dan naar de volgende steek in rij 2 en ga dan naar beneden naar het lusje in kleur 1 daaronder. Het is in het begin makkelijk om je te vergissen in welk lusje je moet pakken. Het lusje waar je dooorheen moet worden strekt zich ietwat links uit. In de video laat ik dit goed zien, dus kijk daar ook even naar. 

In dit geval is het makkelijk, want we hebben alvast maatregelen genomen na toer 1 door de markeerders alvast op de juiste plaats te zetten. Dus nu kan je simpelweg het lusje bij de markeerder gebruiken. Op de foto zie je waar je insteekt.


19-row-3-dc-done
Stokje gemaakt

Hier zie je dat het stokje is gemaakt.


20-row-3-skip-stitch
Sla de steek over

De steek die achter het stokje ligt moet je nu weer overslaan. Ik heb dat hier bij het pijltje gemarkeerd.


21-row-3-next-sc
Volgende vaste

Bij de geschreven instructie zie je ‘1x’ staan, bij de patroontekening zie je een ‘1’ staan na het stokje. Dit betekent dat je 1 vaste maakt, weer gevolgd door een stokje. Op de foto zie je dat deze vaste is gemaakt. 

Als je weer goed naar deze foto kijkt naar de volgende steek, en dan naar beneden gaat naar de rij daaronder, zie je de steek waar je volgende stokje in moet worden gemaakt.


22-row-3-next-dc-loop
Volgende stokje

Ook hier hebben we het ons makkelijk gemaakt door de markeerder te plaatsen, dus dat is de plek waar het stokje wordt gemaakt.


23-row-3-next-dc-done
Stokje is gemaakt

En hier is het stokje weer gemaakt.


24-row-3-first-sc-of-21Bij de geschreven instructie zie je ’21x’ staan, bij de patroontekening zie je een ’21’ staan na het laatste stokje. Dit betekent dat je 21 vasten maakt. Denk weer even aan de regel dat elke toer begint en eindigt met een vaste, tenzij de instructies zeggen dat je een stokje moet maken. In dit geval zie je na de ’21x’ de instructie ‘emst’ staan, wat betekent dat je in deze toer, na de 21 vasten weer met een stokje gaat eindigen.

Op de foto zie je dat de eerste vaste al is gemaakt.


25-row-3-21-sc-done
21 vasten gemaakt

Hier zijn de 21 vasten gemaakt. Je ziet dat er nog 1 steek over is van de vorige toer, dus dat is correct, omdat je nog een laatste stokje gaat maken.


26-row-3-last-dc-start
Plek laatste stokje

Hier izie je dat je het laatste lusje oppakt in toer 1 om het laatste stokje te maken.


27-row-3-done
Rij 3 klaar

Klik even op het plaatje om de hele rij te zien. Na het laatste stokje knip je het garen weer af en maak je het knoopje. Rij 3 is nu klaar!


Klik hier om naar de volgende pagina van de tutorial te gaan.